Call: +359 876 415 004

Изпълнението от което имате нужда

Статии >>

Универсална Консултантска Компания ООД работи в екип със своите клиенти, за да им помогне да идентифицират и разберат създаването на добавена стойност към производителността на компаниите, чрез използване на собствено разработени количествени и качествени методи.

Ние предлагаме услуги в областите на стойностен анализ за акционерите, оценка на портфейла, стратегия за цялостно планиране на бизнеса, също така залагане и проучване на инвестиционни цели.
 
Изчисление, отчитане и анализ
 
Ефективните финансови организации трябва да се поучат първо от миналите си финансови резултати. След това да превръщат дадени тенденции и ключови открития в прозрения, свързани с бъдещето цели и планирани резултати на бизнеса, които са свързани със стратегията за увеличаването акционерната стойност. УКК ООД има за цел да помагне на клиентите си да развият планираните модели, преминавайки от традиционните годишни бюджетни цикли и превръщането им в прогнози, които се преглеждат и обновяват често, в зависимост от нуждите на мениджмънта на компанията. Планирането, бюджетирането и прогнозирането са ежедневен предмет на дейност на нашите експерти, които могат да помогнат на вашата фирма да приложи водещите практики, като например управленското планиране и следене на процесите, което да повишава участието на собствениците в текущата дейност на компанията, като им помага да разберат какво се случва в компанията сега и спомага за създаването на по-голяма отчетност в цялата организация.
 
Фирмена аналитичност
 
Ние в УКК ООД ще работим с вас за да ви помогнем да увеличите и оптимизирате своите резултати, да подобрите управлението и ефективността на фирмата си, чрез използването на иновативни технологии от водещите на пазара доставчици. Ние, заедно със своите патньори от Апла Дизайн ООД ще донесем ползи за  вашата организация по време на целия жизнен цикъл на проекта чрез оценка, избор, анализ, проектиране, ИТ технологии, тестване и прилагане на точното решение за уникалните изисквания на вашия бизнес.
 
Ползите, които ви предлагаме
 
Ние се стремим да помогнем на клиентите си да създадат и достигнат интегрирано управление на предприятието, чрез свързване на стратегия за изпълнение и мениджърско поведения, които подпомагат достигането на високо изпълнение.  Ключовите ни предимства включват:
 
  • Интегриране на корпоративната стратегия, стойностни инструменти, точни изчисления и преглед на изпълнението;
  • Ресурси, разпределени към приоритетните инициативи и дейности;
  • Управление на процеса на разпределяне капитала и оценка на резултатите;
  • Лесно достъпна, интегрирана и точна информация;
  • Гъвкаво планиране и прогнозиране на процесите, които отразяват промените в бизнеса ви;
  • Подкрепа за по-добро вземане на решения.

Последна промяна: Dec 17 2015 на 12:38 AM

Назад