Call: +359 876 415 004

Изправени пред новите конкурентни и HR предизвикателства

Статии >>

Изпрaвяйки се пред икономически спад, финансовите директори са под засилен натиск за намаляване на разходите. За да посрещнат непосредствените предизвикателства, докато все още добавят стойност към предприятието и задоволяват изисванията на ръководството, те трябва да имат план за намаляване на разходите за финансови операции, особено в неосновни, транзакционни и организационни области, като например поръчките и вътрешния мениджмънт.

Ние искаме да ви предложим ясно изградена стратегия, подробен план и процеси съставени стъпка по стъпка за намаляване на бремето от нерационалните разходи, както и решения, с които да преминете успешно през днешната икономическа нестабилност.

Конкуренция

Поемането на разходите от всяка организация идва със значителен дял от рискове.  Тези рискове отварят негативни възможности за новите фирми, които могат да станат достъпни на изгодни цени по време на рецесия. И все пак, нашите проучвания показват, че често са недостатъчни възможностите на управлението на риска за предстоящите предизвикателства. Само 8% от компаниите в проучване на УКК ООД са посочили, че имат централизирана, напълно интегрирана възможност за управление на риска, която се използва по еднакъв начин в цялото предприятие. Подобряването на възможностите на управлението на риска в предприятието е от съществено значение, като всеки ден финансовите директори се сблъскват с нови и може би непознати регулаторни изисквания, докато се подготвят внимателно за финансовите пазари, правителствените агенции и акционерите. Тъй като рискът представлява неразделна част от дейността на една фирма и търговията с финансови инструменти, в преследването ви на по-висока доходност ние в УКК ООД,  можем да застанем на ваша страна и чрез статистически анализ, винаги да ви дадем точна представа за ликвидния риск, кредитния риск и капиталовата адекватност, докато вие извършвате основната си дейност.

Управление на човешките ресурси

Mногополюсният свят предоставя предизвикателства и възможности, когато става въпрос за привличане, развитие, ангажиране и задържане на талантлива работната сила. Обикновено, организациите са изправени пред ситуация, в която има едновременно в световен мащаб изобилие на работна сила, а на местния недостигат най-добрите кадри, от които те имат нужда. За да създадат финансово квалифицирана работна сила, финансовите мениджъри трябва по шампионски да развият здрава култура, фокусирана върху създаването на стойност за акционерите и нови кадри от глобалните пазари на квалифицирани кадри и труд, който да привлечат на своя страна. Набирането на добър и квалифициран персонал отнема дълго търсене и проучване, особено от друга страна, както и значителни средства за привличането на избрания служител във вашата фирма.  За да помогнем на организациите да посрещнат тези предизвикателства и да постигнат висока производителност, ние в  Универсална Консултантска Компания ООД предлагаме на клиентите си своите утвърдени умения и ресурси, дългогодишния си опит, както и широк набор от решения и услуги на разумна цена, които ще ви бъдат от полза.

Последна промяна: Dec 17 2015 на 12:38 AM

Назад