Call: +359 876 415 004

Нашият бизнес подход

Статии >>

Използвайки структурирана методология, ние се стремим да дадем ясни цели и срокове около всяка задача. Въпреки, че всяка организация и работа е различна, нашия подход ще включва:

 • Първоначална среща с ръководния екип на организацията;
 • Предложение на нашите услуги, оформени около специфичните изисквания на клиента;
 • Управление на времето - представяне на план за детайлно използване на времето и изпълнението на проекта;
 • Разпределение на ключови членове на екипа, включително и ръководителя на проекта, за да се отговори на специфичните изисквания на заданието.

Първоначално / предварителен преглед и доклад за текущата оперативна среда, да включва:

 • Оценка на съществуващите бизнес план и стратегия;
 • Документиране на бизнес процесите и анализ;
 • Доклад за напредъка и препоръки;
 • Развитие на бизнеса случай;
 • Временното решение за управление, където е необходимо;
 • Програмата за развитие и планиране трансформация;
 • Подкрепа на въвеждането и осъществяването на планираните резултати;
 • Мнение за управление на проекти.
   

Ние работим в тясно сътрудничество с клиентите си, за да разберем фактите, които са довели до настоящата ситуация и използваме това знание за да предоставим навреме точните съвети, с които можете да подобрите бизнеса си. За първоначална консултация и изготвяне на цялостен план, моля свържете се с нас.

Последна промяна: Dec 17 2015 на 12:39 AM

Назад