Call: +359 876 415 004

Предимствата на деривативите

Статии >>

Пазара на деривативи предизвика коренна промяна в подхода на компаниите към риска и неговото управление. Въздействието му бе осъзнато от значителния пазарен растеж, който достигна условно до близо 12.5 трилиона договора търгувани през периода Януари-Юни 2011г., или с 10.2% повече през същия период от 2010г.. Този ръст на пазара на деривати е предизвикан от все по-голямото разбиране на предимствата, които те притежават над паричните алтернативи, плюс многото нови възможности, които предоставят както за инвеститорите, така и за хеджиращите риска. Тези инвеститори търсят диверсификация, висока доходност или нови начини да отведат експозициите си към увеличаващите се предимства на форуърди, опции и суапове. Сега вие можете да бъдете едни от тях!

Ние в Универсална Консултантска Компания ООД разбираме значението на вашите инвестиции и искаме да подкрепим вашето желание да сключите успешна сделка, предпазвайки компанията си от многото фактори оказващи влияние върху лихвените проценти, валутата, стоките, акциите и облигациите с които търгувате. Досега думата "деривативи" звучеше опасно, дори неизвестно, но с правилните насоки, анализ и изчисления, ние можем да ви помогнем да диверсифицирате риска на портфейлите си и да достигнете по-висока възвращаемост от активите си. 
 

Последните няколко години, в които необслужваните кредити на фирми пречат на активния им бизнес и съкращават тяхното производството, като се отразяват на финансовите резултати и подтикват освобождаването на персонал с цел да задържат биснеса си от правилната страна на палубата, ни карат да обърнем по-голямо внимание на кредитните деривативи и структурните продукти. Сега е моментът да намалите разходите за финансиране на вашия бизнес, който може да бъде застрашен от бъдещото повишаване на лихвените проценти и да предпазите компанията си в трудната икономическа обстановка. Ние можем да ви помогнем в това начинание, като изберем правилният инструмент, който да ви помогне да намалите кредитния и лихвен риск.

Последна промяна: Dec 17 2015 на 12:37 AM

Назад