Call: +359 876 415 004

УКК е официално консултант на община Младост

Новини >>

Универсална Консултантска Компания е вече официално консултант на община Младост. Ще работим по финансиране и структуриране на проекти за общината свързани с инфраструктура най-вече. Бюджета и изпълнението му и други.

Надяваме се на дългосрочно сътрудничество.

Последна промяна: Mar 20 2020 на 3:53 PM

Назад