Call: +359 876 415 004

Управление на непрекъснатостта на дейността (УНД)

Статии >>

Управление на непрекъснатостта на дейността (УНД)


Управлението на непрекъснатостта на дейността (УНД) е рамка за идентифициране на риска на организацията от излагане на вътрешни и външни заплахи.

Целта на УНД е да предостави на организацията възможност да реагира ефективно на заплахи като природни бедствия или нарушения на данните и да защитава бизнес интересите на организацията. УНД включва възстановяване при бедствия, възстановяване на бизнеса, управление при кризи, управление на инциденти, управление на извънредни ситуации и планиране при извънредни ситуации.

Съгласно ISO 22301 системата за управление на непрекъснатостта на бизнеса подчертава важността на:

    • Разбиране на потребностите от непрекъснатост и готовност, както и необходимостта от установяване на политика и цели за управление на непрекъснатостта на бизнеса.
    • Прилагане и контрол и мерки за управление на цялостните рискове за непрекъснатост на организацията.
    • Мониторинг и преглед на изпълнението и ефективността на системата за управление на непрекъснатостта на бизнеса.
    • Постоянно подобрение на базата на обективни измервания.

Всяка компания е изложена на риск. Големите компании са по-уязвими и рискови поради по-големите ресурси, които трябва да управляват, по-голям поток от работна сила и бавен и скъп резерв.

Както и да е, рискът съществува и трябва да се управлява, защото в случай, че не го видим навреме той може буквално да съсипе бизнеса на компанията и да доведе до големи загуби. И всичко ще е поради лошо управление при кризи на такъв модел за управление или както е в 95% от случаите липсата на такъв!

Каква е същността на УНД?

Целта не е да се покрие рискът. Това ще бъде направено от застрахователната компания. Нашата цел е да помогнем на компаниите в случай, когато може да спре нормалната работа на компанията за дълго време, за да направим резервен план и ако е необходимо да се изградят допълнителни съоръжения, което ще даде на компанията възможност да продължи да работи с минимални усилия и минимални средства, без да спира, докато основното съоръжение не е готово за да продължите нормалната работа.

Това означава, че трябва да направим оценка на риска за конкретното дружество и да подготвим точното предложение за различни мерки, които трябва да се направят, включително политики и процедури за продължаване на нормалните операции в случай на различни събития, които могат да накарат компанията да престане да работи и да се сблъсква със загуби в две направления материални и загуба на репутация.

Моите изследвания показват, че повечето компании> 95% нямат такова планиране и са изложени на рискове, които могат да бъдат управлявани. Обърнете внимание, че ако не сте подготвени за дадено събитие (примерно наводнение, земетресение, пожар, терористична атака, хакерска атака, промишлен шпионаж и други), то може да навреди сериозно на вашия бизнес!

Ето защо от днес тази услуга е включена в портфолиото на компанията за нашите клиенти.

Ако имате нужда от тази услуга, моля, свържете се с мен:
 

Румен Запрянов
Управител
Универсална Консултантска Компания

София
Тел.: 02/480 81 32
Моб.: 0876 41 50 04

web: www.ucc-bg.com
E-mail:zaprianov(at)ucc-bg(dot)com

 

Последна промяна: Apr 09 2019 на 9:23 AM

Назад