Call: +359 876 415 004

Услуги за юридически лица

Публикувано от Administrator на Jun 16 2015
Услуги >>

Създаване на финансов план

Тази услуга на Универсална Консултантска Компания ООД включва преглед на баланса на фирмата, отчета за приходи и разходи, пълен финансов дю дилиджънс, оценка на инвестиционния портфейл и съвети за бъдещи инвестиции.
 
Изготвяне на ивестиционна стратегия
 
УКК ООД дава на своите клиенти възможността да погледнат напред и да търсят нови инвестиционни хоризонти. Ние ще ви представим точната инвестиция, която отговаря на Вашите нужди и възможности, анализирана и съобразена с политическия, пазарен и валутен риск.
 
Изготвяне на бизнес план
 
Тази услуга включва изграждането на 5 годишен план за развитие на фирмата на база на текущия баланс и отчет за приходите и разходите, както и на вижданията на ръководството за растеж. Също така може да включва съвети за инвестиции, преглед на пазара и пазарните ниши, преглед на конкуренцията.
 
Преглед на баланса и съвети за оптимизиране
 
Нашите консултанти ще направят преглед на баланса и ще потърсят начин за оптимизиране на паричните потоци, активите и пасивите, финансовите коефициенти и ще ви дадат насоки за да подобрите бъдещите финансови резултати на фирмата.
 
Автоматизация на работния процес
 
Ние ще ви предложим детайлно проучване на текущата работа на фирмата и намиране на бизнес процеси, които могат да бъдат автоматизирани, с цел да се подобри бързината и ефективността на работния процес. След завършване на проучването, ние ще ви предоставим необходимата подкрепа и план за изпълнение и експлоатация.
 
Примерен лист на услуги, които предлагаме!
 
1. Юридически лица 

 •     Регистрация на фирма
 •     Попълване на документи
 •     Запазване на име
 •     Помощ при регистрацията
 •     Дю Дилиджънс

 

2. Баланс, оптимизация, риск, стратегии и пазари

 •     Оптимизация на баланс приходи, разходи и риск
 •     Намаляване на разходите
 •     Автоматизация
 •     Аутсорс на услуги

 

3. Банково посредничество 

 •     Помощ при откриване на сметка (избор на подходяща банка)
 •     Избор на кредит
 •     Избор на банка (в зависимост от тарифата на банката и дейността ви)
 •     Избор на подходящ банков продукт
 •     Инвестиционни схеми
 •     Помощ при покупко-продажба на валута

 

4. Банки

 •     Преглед и оптимизация на банкови продуки
 •     Въвеждане на фронт офис система UCC Click&Trade
 •     Оптимизиране на работата на персонала
 •     Преглед и оптимизация на вътрешните правила
 •     Оценка на риска

 

5. Евро проекти

 •     Консултиране за условията и възможностите за кандидатстване
 •     Подготовка на цялостната документация 
 •     Разработване, отчитане и управление на проекти
 •     Изготвяне на проучвания, анализи, оценки, бизнес и финансови планове
 •     Съдействие за получаване на търговски оферти и подписване на договори
 •     Помощ за ангажиране на външни специалисти

 

6. Консултиране

 •     Изготвяне на документи за инвеститори
 •     Управление на валутен и лихвен риск
 •     Стратегическо планиране 
 •     Покупка или лизинг на автомобил? Кое е по-изгодно?
 •     Наем или покупка на жилище (офис и др.)  
 •     Стартиране на бизнес (идеи, преглед и оценка на проекти) 

 

7. Бизнес

 •     Законови схеми за намаляване на данъците
 •     Изготвяне на бизнес план
 •     Схеми за финансиране на проекти 
 •     Създаване на цялостен финансов план 

 

8. Инвестиции

 •     В какво да инвестирате?
 •     Търсене на подходящ инвеститор
 •     Продукти и схеми за инвестиране
 •     Инвестиционни проекти

 

9. Обучение

 •     Форекс и др.
 •     Финансови схеми
 •     Други по желание на клиента

 

10. Информационни технологии (IT)

 •     Изготвяне и продажба на софтуер
 •     Дизайн и изготвяне на интернет страници

Последна промяна: Dec 23 2015 на 8:55 PM

Назад

Защо да изберете нас?

Нашият екип има опит в различни банки, което ни дава поглед върху различни начини на работа, дух и ноу-хау. Ние познаваме начина, по който работят местните и чуждестранни компании. Практическият опит с различните финансови продукти ни дава значително предимство пред конкурентите. Екипът ни е от експерти, някои от които с над 15 години банков опит в различни области като продажби, корпоративни решения и трежъри продукти. Не на последно място, ние управлявахме ликвидността на една от топ 10-те банки в България по време на кризата и успяхме да минем успешно през това изпитание без банката да усети някакви затруднения.

Нашата работа се базира на дълбоко проучване, концепциите предлагани от компанията са разработени да намерят най-атрактивните възможности във финансовата област, за да помогнат и задоволят нуждите на нашите клиенти. Ние знаем, че няма два еднакви клиента и всеки клиент има собствени нужди. Нашите услилия са съсредоточени върху създаването на ползотворни, дългосрочни консултативни отношения, както за компании, така и за банки. В Универсална Консултантска Компания ООД ние няма да ви дадем просто съвет, ние ще бъдем до вас през целия бизнес процес. Искаме нашите клиенти да бъдат доволни от резултатите, защото само тогава и ние ще бъдем доволни. Клиентът е най-важен за нас и затова ние градим отношенията си с него уповавайки се на доверие, професионализъм и цена, която си заслужава.