Call: +359 876 415 004

За ползите от аутсорсинга (изнасяне на дейността)

Статии >>

Какво е аутсорсинг?

Едно бързо сърфиране в интернет би ви показало, цял куп от дефиниции:

"Придобиване на даден продукт или услуга, а не да го произвеждате вие"

"Договаряне за управление на дейности извън ядрото на компанията, от външни специалисти"

"Прехвърляне или делегиране на външен доставчик на услуги за експлоатация и/или управлението на ежедневни бизнес процеси".

Всичко тези определения разбира се са напълно валидни. Те дефинират почти едно и също нещо: прехвърлянето или предоставяне на услуги или производство на друга страна (вътрешен или външен).

Забележете, че това не е същото, като прехвърляне на отговорност!
 

Дейности

Налице е почти безкраен списък от услуги и задачи, които могат да се изпълняват. Някои от тях са доста редки, но други, като IT и човешки ресурси са доста често обект на търсене от страна на компаниите.

Специализирани фирми и продукти, са възникнали в подкрепа на тази дейност, като са се превърнали в цяла аутсорсинг индустрия.

Каква е ползата от аутсорсинг?

Ползите от аутсорсинга разбира се са променливи, в зависимост от характера и състоянието на организацията. Въпреки това, долу е даден списък от често срещаните причини за предприемане на аутсорсинг:

 • По-ниски разходи поради икономии от мащаба
 • Възможност да се концентрира върху основните функции
 • Голяма гъвкавост и способността да се определят необходимите услуги по-лесно
 • По-голяма сигурност, приемственост и т.н.
 • По-високо качество на услугите поради фокусирането върху доставките 
 • Подобряване на вътрешната дисциплина за управлението, произтичащо от самата дейност
 • По-малката зависимост от вътрешни ресурси
 • Контрол на бюджета
 • По-бързо внедряване на функция или услуга
 • Намаляване на текущите инвестиции, необходими за вътрешната инфраструктура
 • Голяма способност за контролиране датите за доставка (например: чрез наказателни клаузи)
 • Липса на необходимост от вътрешна експертиза
 • Увеличаване на гъвкавостта, за да отговорят на променящите се бизнес условия
 • Покупка на най-добрите практики в промишлеността 
 • Подобряване на управлението на риска
 • Придобиване на новаторски идеи
 • Засилване на ангажираността и енергията които не са основни области за вашата компания
 • Подобряване на доверието и имиджа, като се комбинират с изключително качествени доставчици
 • Генериране на печалба чрез прехвърляне на определени активи към доставчика
 • Увеличаване на достъпа до пазара и възможностите за бизнес чрез мрежата на доставчика
 • Обръщате фиксираните разходи в променливи разходи (като при аутсорсинга търсите по ниски разходи)

 

Оценка на аутсорсинга

Независимо от големината на този списък, всеки сценарий е различeн. Може да има достатъчно убедителни аргументи за всякакъв вид аутсорсинг споразумение, а може и въобще да няма такива.

Ето защо е важно, да се прегледат всички приходи и разходи, преди да преминете  към хода за аутсорсинг. Тази оценка трябва да вземе предвид всички фактори, както местни, така и общи.

ИТ аутсорсинг

Информационните технологии са една от най-популярните области на аутсорсинг. Тя обаче може да включва редица въпроси. Например: софтуер, оборудване, помещения, хора, споразумения с трети страни, и така нататък.

Всички те ще трябва да бъдат внимателно разгледани, както и стъпките за решаването им, включени в преходния план и договорa за аутсорсинг.

Какво трябва да знаете в началото?

При разглеждането за аутсорсинг на ИТ услуги, управлението трябва да бъде наясно по отношение на очакванията. То трябва ясно да определи самите услуги - с други думи, точно това, което искате да бъде доставено. Като определяте необходимите ИТ услуги, трябва да разгледате разходите. Това е разумно да се започне още в самото начало.

Какви са текущите разходи?

Как се очаква да се увеличат или намалят?

Аутсорсинг на човешките ресурси

Да се аутсорсват човешките ресурси е изключително популярно. Тук обаче може да възникнат редица въпроси. Например: дали доставчика ще започне да използва пространството в съществуващите помещения и ако ще ползва собствени, как ще бъдат преместени съоръженията на компанията, и къде? Трябва да се обсъдят вътрешните процедури на компанията, да се осигури достъп до необходимите IT системи и др. Ако вашата фирма работи с конфиденциални данни, дали доставчика ще се съгласи да подпише договор за конфиденциалност?

Едни от най честите варианти на аутсорсинг на човешки ресурси към момента са:

 • Call центрове
 • Help деск
 • В2В маркетинг
 • Реклама
 • Изнесен (виртуален) офис и др.

Разбира се това далеч не е целия списък. Може да видите неща които надхвърлят вашите представи. В България все още не е чак толкова популярен колкото в повечето развити страни.
 

Защо това би могло да е по изгодно за вас?

Представете си следния казус:

Трябва да проведете масирано проучване на пазара за дадена стока или услуга. Ще имате 3 месеца срок и необходимост от 10 човека. Проучването ще се проведе на база на телефонни обаждания до произволно избрани хора.

 • На първо място - от гледна точка на разходите. Ако вие трябва да наемете за три месеца 10 човека които да провеждат телефонни разговори с цел да направят проучване (за даден продукт или услуга), вие ще инвестирате доста пари в техника. За фирма на която това е предмет на дейност това не е проблем защото те вече разполагат с тази техника.

  Второ вие трябва да наемете необходимите хора. Което ще отнеме време (обяви за работа, интервюта, повечето хора ще искат 1 месец, за да започнат работа поради едномесечното предизвестие към настоящия работодател и т.н.) След като наемете тези хора трябва да им проведете обучение за нещата които изисквате от тях. Споменахме ли за данъци и осигуровки? Трябва да им осигурите офис пространство, необходимата техника и др.

  Това е прост пример от който може да си извадите следните изводи:
  Разходите по това ще са доста големи. Ще похарчите за 3 месеца доста пари. Да не говорим, че ако решите да го правите сами след изтичането на 3-те месеца ще разполагате с техника, която вече няма какво да я правите. Какво ще правите с хората които сте наели? Офис пространство, което няма да ви трябва и т.н. Ако наемете фирма, която да извърши тази дейност за вас, парите които ще платите ще са доста по малко.
 • На второ място - качеството на услугите. Когато вие наемете хора, те няма да са толкова добре подготвени, колкото хората специализирани в тази дейност. Когато сте наели външна фирма която да извърши тази дейност, тя ще е специализирана и ще се справи доста по добре, да не говорим, че ще са в състояние да започнат доста по бързо.

 

Дали аутсорсинга винаги е по изгоден?

Не. В повечето случаи отговора ще бъде "Да". Но не винаги. Всичко е въпрос на изчисления, където трябва много точно да си направите сметката, като вземете предвид всички обективни и субективни приходи и разходи. Помислете добре, направете всички изчисления, направете проучване на пазара за доставчиците които бихте могли да използвате. Проучете техните цени и условия за работа. Отсейте тези, които най ви допадат. Направете си среща с тях, обяснете им вашата необходимост, попитайте за евентуални отстъпки при положение, че бихте изградили с тях дългосрочни взаимоотношения. Не забравяйте, че в повечето случаи тези хора биха били ваши партньори, а не конкуренти така че, доверете им се.

Последна промяна: Dec 17 2015 на 12:41 AM

Назад